Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji Reha-Med, adres: ul. Żylistka 10, 34-300 Leśna, NIP: 6443423487, REGON: 360404046Y, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzającego w przypadku korespondencji mailowej oraz korzystania z formularza kontaktowego.
 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. Adres E-mail.
 3. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe Odwiedzających przechowywane są przez Administratora w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam e-mail, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji. Dane te wraz z samą korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej korespondencji oraz informowania o działalności gospodarczej.
 5. Podanie danych osobowych przez Odwiedzającego jest dobrowolne.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Pliki „Cookies”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Odwiedzających w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Odwiedzającego, typie strony, z jakiej Odwiedzający został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Odwiedzającego na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Odwiedzających, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
 6. Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji Reha-Med. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji Reha-Med. Prosimy zapoznać się z treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.
 7. Odwiedzający ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.